ผลกระทบจากโควิดทำให้การว่างงานระยะยาวในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากโควิดทำให้การว่างงานระยะยาวในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
ผลกระทบจากโควิดทำให้การว่างงานระยะยาวในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ส่งผลให้อัตราการว่างงานระยะยาวในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยภาพรวมจะลดลงก็ตาม

  กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่า จำนวนผู้ที่ว่างงานในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 1,910,000 คน ลดลง 110,000 คนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

  ขณะที่จำนวนเฉลี่ยของผู้ที่ว่างงานมานานกว่า 12 เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ราว 660,000 คน เพิ่มขึ้น 180,000 คนหรือคิดเป็น 37.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

  ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าจำนวนผู้ว่างงาน 1 ใน 3 มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการว่างงานในระยะยาว

  อัตราส่วนของผู้ที่ว่างงานในระยะยาวอยู่ที่ 34.6% จากผู้ที่ว่างงานทั้งหมดในญี่ปุ่น โดยถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้น

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่า แม้เงินช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานจะให้สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่อย่างมากที่สุดก็แค่ 360 วันเท่านั้น

  กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารระบุว่า รัฐบาลได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับนายจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราการว่างงานที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังหางานได้รับการตอบรับเข้าทำงานน้อยมาก เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211118/k10013351971000.html

19-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ปัจจุบัน
  • 現在
    genzai