ชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นกว่า 70% ถูกนายจ้างละเมิดกฎหมายแรงงาน

ชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นกว่า 70% ถูกนายจ้างละเมิดกฎหมายแรงงาน

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นกว่า 70% ถูกนายจ้างละเมิดกฎหมายแรงงาน

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ระบุว่า ชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นกว่า 70% ถูกนายจ้างละเมิดกฎหมายแรงงาน

  สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน ได้ทำการตรวจสอบบริษัทต่างๆ กว่า 9,455 แห่งทั่วประเทศในปีที่แล้ว ซึ่งมีแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นกว่า 410,000 คน และพบว่ามีบริษัทที่ละเมิดกฎหมายแรงงานกับชาวต่างชาติถึง 6,796 แห่ง หรือคิดเป็น 71.9% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2546

  โดยเป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่มากเกินกำหนด 21.5% การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 20.9% และการไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือจ่ายด้วยอัตราที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 16.3%

  โดยบริษัทบางแห่งได้บังคับให้ลูกจ้างชาวต่างชาติทำงานล่วงเวลามากกว่า 100 ชั่งโมงต่อเดือน และบางแห่งจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาเพียง 400 เยนต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นอย่างมาก

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่าจะเดินหน้าส่งเสริมการทำงานของสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานในการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายแรงงานต่อไป เพื่อทำให้รูปแบบการทำงานที่ผิดกฎหมายหมดไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201024/k10012678381000.html

26-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ช่วยด้วย
  • 助けてください。
    tasukete kudasai