รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันทูน่าโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 2 พฤษภาคม "วันทูน่าโลก" (World Tuna Day)

ในปี 2016 องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันทูน่าโลก" โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ปลาทูน่าเป็นทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน

2024.05.02
คำศัพท์น่ารู้
  • วันนี้
  • 今日
    kyou
    วันนี้เป็นวันอะไร
    今日は何曜日ですか?
    kyou wa nan youbi desu ka
facebook
วันหยุด