รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันเพนกวินโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 25 เมษายน "วันเพนกวินโลก" (World Penguin Day)

วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่นกเพนกวินอาเดลีปรากฏตัวที่ฐานทัพอเมริกาแอนตาร์กติก เนื่องจากเป็นช่วงการอพยพประจำปี นักวิทยาศาสตร์ที่ฐานทัพจึงได้เฉลิมฉลองให้เป็นวันดังกล่าวเป็น "วันเพนกวินโลก" อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวในทวีปแอนตาร์กติกาด้วย

2024.04.25
คำศัพท์น่ารู้
  • วันนี้
  • 今日
    kyou
    วันนี้เป็นวันอะไร
    今日は何曜日ですか?
    kyou wa nan youbi desu ka
facebook
วันหยุด