ญี่ปุ่นกำลังพูดคุยจีนเพื่อการเดินทางด้านธุรกิจระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

ญี่ปุ่นกำลังพูดคุยจีนเพื่อการเดินทางด้านธุรกิจระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นกำลังพูดคุยจีนเพื่อการเดินทางด้านธุรกิจระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มมีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทางไปมาระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ มากขึ้น เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ สำหรับผู้เดินทางบางกลุ่มอย่างผู้ที่เดินทางด้วยจุดประสงค์ทางด้านธุรกิจและผู้ถือวีซ่าพำนักระยะกลางและระยะยาว

  ล่าสุดญี่ปุ่นได้มีการเจรจากับจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเดินทางไปมาระหว่างทั้ง 2 ประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยจุดประสงค์ทางด้านธุรกิจ รวมถึงผู้ถือวีซ่าพำนักระยะกลางและระยะยาว โดยมีแผนอนุมัติการเดินทางอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนนี้ เพื่อหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น

  ขณะนี้ทางผู้เกี่ยวข้องได้มีการหารือกันถึงเรื่องวิธีที่ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากญี่ปุ่นและจีนนั้นใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ในการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ จึงได้กำลังดำเนินการหารือเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการตรวจเชื้อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ระบุว่า ชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนราว 9.59 ล้านคน ในบรรดานั้นราว 370,000 คน เป็นผู้ที่เดินทางด้วยจุดประสงค์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาประเทศและภูมิภาคทั้งหมด ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012673261000.html

22-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ผักชี
  • パクチー
    pakuchī