ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าขนส่งพัสดุขนาดเล็กไปต่างประเทศ เริ่มเมษายนปีหน้า

ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าขนส่งพัสดุขนาดเล็กไปต่างประเทศ เริ่มเมษายนปีหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าขนส่งพัสดุขนาดเล็กไปต่างประเทศ เริ่มเมษายนปีหน้า

  ไปรษณีย์ญี่ปุ่นประกาศว่าจะทำการปรับขึ้นค่าบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศในการส่งพัสดุขนาดเล็ก โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไป

  พัสดุขนาดเล็กดังกล่าวคือพัสดุที่มีความยาวทั้ง 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 90 ซม. และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 2 กก. โดยจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 39%

  ค่าบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศของพัสดุขนาดเล็ก โปสการ์ด หรือจดหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 1996

  โดยปกติค่าบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการไปรษณีย์ในประเทศปลายทาง โดยที่ผ่านมาจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วต่ำกว่าค่าจัดส่งจริง

  อย่างไรก็ตาม อเมริกาได้ชี้ให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมที่จีนจ่ายนั้นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการค้า ระหว่างอมริกาและจีน ทำให้ต้องมีการแก้ไขและปรับขึ้นค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมสำหรับอเมริกาได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยเฉลี่ย 3 เท่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดังนั้นในครั้งนี้ค่าธรรมเนียมสำหรับสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นราว 62% ซึ่งจะเป็นประเทศที่มีการขึ้นค่าธรรมเนียมมากที่สุด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664801000.html

21-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ก่อนเที่ยง (a.m.)
  • 午前
    gozen
    2.00 น. (2.00 a.m.)
    午前2時
    gozen ni ji