ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเปิดตัวโดรนสำหรับส่งพัสดุ

ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเปิดตัวโดรนสำหรับส่งพัสดุ

รายละเอียดข่าวสาร
ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเปิดตัวโดรนสำหรับส่งพัสดุ

  ไปรษณีย์ญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตโดรนของญี่ปุ่น เปิดตัวโดรนสำหรับขนส่งพัสดุทางอากาศ เพื่อการขนส่งพัสดุไปยังพื้นที่ภูเขาและหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกล

  ไปรษณีย์ญี่ปุ่นได้วางแผนทุ่มทุนกว่า 3 พันล้านเยนให้กับบริษัท Autonomous Control Systems Laboratory เพื่อการพัฒนาโดรนดังกล่าวขึ้น โดยมีแผนเตรียมให้บริการจริงในปี 2023

  อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถนำโดรนไปบินในระยะที่ไกลกว่าสายตามองเห็นในเขตพื้นที่อยู่อาศัยได้นั้นจะต้องมีการทำเรื่องการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการบินพลเรือนฉบับแก้ไขเสียก่อน

  เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะว่าจ้างพนักงานเพิ่ม ด้วยเหตุนี้ทางไปรษณีย์ญี่ปุ่นจึงได้มีแผนนำโดรนขนส่งทางอากาศมาใช้โดยหวังว่าอาจช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210615/k10013086541000.html

18-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สบายดี
  • 元気
    genki