นายกสึกะกล่าวถึงการไปเยือนเวียดนามและอินโดนีเซีย

นายกสึกะกล่าวถึงการไปเยือนเวียดนามและอินโดนีเซีย

รายละเอียดข่าวสาร
นายกสึกะกล่าวถึงการไปเยือนเวียดนามและอินโดนีเซีย

  นายสึกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงข่าวที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรก ในฐานะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน โดยได้กล่าวถึงการพบปะพูดคุยกับผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ ว่าตนและผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ ได้เห็นพ้องต้องกัน ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขและมั่งคั่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

  นายกสึกะกล่าวว่าญี่ปุ่น และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อให้บรรลุหลักการพื้นฐาน เช่น หลักนิติธรรม ความเปิดกว้าง และความโปร่งใส ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

  นายกสึกะกล่าวว่า ทัศนคติของอาเซียนที่มีต่ออินโด-แปซิฟิก" ที่อาเซียนได้นำเสนอในแถลงการณ์เมื่อปีที่แล้ว กับความริเริ่มของญี่ปุ่นในการเปิดเสรีของอินโด-แปซิฟิกนั้น มีทัศนคติสำคัญที่มีความจำเป็นเหมือนกันหลายประการ ญี่ปุ่นจึงได้สนับสนุน "ทัศนคติ" นี้อย่างเต็มที่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012673571000.html

22-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ฟัน
  • ha