รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนมอบเงินชดเชยจากการยกเลิก Go To Travel ที่โตเกียว

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนมอบเงินชดเชยจากการยกเลิก Go To Travel ที่โตเกียว

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนมอบเงินชดเชยจากการยกเลิก Go To Travel ที่โตเกียว

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจัดโครงการ “Go to Travel” เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการท่องเที่ยวภายในประเทศขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม รัฐบาลได้ตัดสินใจถอดโตเกียวออกจากโครงการ “Go to Travel” เนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมาก

  ผลจากการถอดโตเกียวออกจากโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนสูญเสียรายได้ เช่น ผู้ประกอบการที่พักหรือโรงแรมในโตเกียว ที่นักท่องเที่ยวยกเลิกที่พักที่ได้จองไว้ล่วงหน้า เพราะรัฐบาลถอดโตเกียวออกจากโครงการ “Go to Travel” ไป

  ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลมีแผนมอบเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการถอดโตเกียวออกจากโครงการ โดยมีแผนจะให้ค่าชดเชยสูงสุด 30% ของรายได้ที่สูญเสียไปจากการถูกยกเลิก

  นอกจากนี้ยังขอให้ทางผู้ประกอบการอย่าเรียกร้องค่าชดเชยจากลูกค้า รวมถึงผู้ประกอบการใดที่ได้รับเงินค่าชดเชยจากลูกค้ามาแล้ว ขอให้ทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าไป โดยทางรัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าชดเชยให้กับทางผู้ประกอบการเอง

  โดยที่เงินชดเชยดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะผู้ประกอบกอบการที่ถูกลูกค้ายกเลิกการจองในช่วงวันที่ 10 ถึง 17 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เท่านั้น ซึ่งทางกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น หรือ MLIT จะแถลงการณ์รายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้


ที่มา : https://news.yahoo.co.jp/articles/bd56038aead3fdb53d79627750f8aed4311c9833

22-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ทิศตะวันออก
  • higashi