จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 10 เท่า ในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทาง

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 10 เท่า ในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทาง

รายละเอียดข่าวสาร
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 10 เท่า ในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทาง

  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 6,930 คน ในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา

  จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโตเกียวอยู่ที่ 3,517 คน ถัดมาคือ จังหวัดไซตามะ 690 คน จังหวัดคานางาวะ 540 คน โอซาก้า 531 คน และจังหวัดจิบะ 348 คน และในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด เกียวโต เฮียวโกะ ฟุกุโอะ และคาโกชิมะ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 100 คนในแต่ละจังหวัด

  ในขณะที่จังหวัดอิวาเทะ อาคิตะ เอฮิเมะ ซากะ และโออิตะ ไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทาง

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทาง จำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 58 คน ในขณะที่วันที่ 18 กรกฎาคม จำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 662 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทาง และล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่โตเกียวอีก 168 คนในวันที่ 20 กรกฎาคม

  ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ และขอให้ความสำคัญในการเว้นระยะห่างระหว่างผู้คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200719/k10012522811000.html

22-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • พรุ่งนี้
  • 明日
    ashita