ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 3400 คนในหนึ่งสัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิตรวม 999 คน

ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 3400 คนในหนึ่งสัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิตรวม 999 คน

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 3400 คนในหนึ่งสัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิตรวม 999 คน

  จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึง 3,434 คน และเมื่อรวมกับจำนวนผู้ติดเชื้อ บนเรือสำราญในวันที่ 20 กรกฎาคม เมื่อเวลา 10.00 น. แล้ว ทำให้ในตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อถึง 26,147 คน ในจำนวนนั้นได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตภายในประเทศอยู่ที่ 999 คน

  ในบรรดาผู้ติดเชื้อภายในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 24,811 คนนั้น มาจากการติดเชื้อแบบกลุ่มในบรรดาผู้โดยสาร และลูกเรือจากเรือสำราญ "ไดมอนด์ ปริ้นเซส" ที่มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือโยโกฮาม่าจำนวน 712 คน และจากเรือสำราญ "คอสตา แอตแลนติกา" ที่มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือนางาซากิจำนวน 149 คน และจากผู้โดยสารในเที่ยวบินเช่าเหมาลำกลับประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 คน

  เมื่อแบ่งตามจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดแล้ว จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือโตเกียวอยู่ที่ 9,411 คน (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,484 คน) ถัดมาคือโอซาก้าอยู่ที่ 2,420 คน (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 393 คน), และถัดมาคือจังหวัดคานางาวะอยู่ที่ 1,998 คน (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 252 คน)


ที่มา : https://news.yahoo.co.jp/articles/70eb6e5945dff97a42d4504d813c51f2c3bebe9b

21-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • แตงโม
  • スイカ
    suika