ทั่วญี่ปุ่นมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะลมแดดกว่า 12,000 คนแล้ว ในหนึ่งสัปดาห์

ทั่วญี่ปุ่นมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะลมแดดกว่า 12,000 คนแล้ว ในหนึ่งสัปดาห์

รายละเอียดข่าวสาร
ทั่วญี่ปุ่นมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะลมแดดกว่า 12,000 คนแล้ว ในหนึ่งสัปดาห์

  กระทรวงการปกครองและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคมเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีผู้ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการเป็นลมแดดอยู่ที่ 12,799 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงของ สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 12,804 คน

จำแนกตามความรุนแรงของอาการ
เสียชีวิต 25 คน
มีอาการปานกลางหรือรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5,019 คน
มีอาการไม่รุนแรง 7,581 คน

จำแนกตามอายุ
ผู้สูงอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป 7,080 คน
อายุ 18-65 ปี 4,908 คน
อายุ 7-18 ปี 768 คน
ต่ำกว่า 7 ปี 43 คน

จำแนกตามจังหวัด
โตเกียว 1,270 คน
โอซาก้า 1,115 คน
ไอจิ 987 คน
ไซตามะ 776 คน

จำแนกตามสถานที่
ที่พักอาศัย 5,806 คน
ตามท้องถนน 2,123 คน

  กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อไป ซึ่งทางการได้ขอให้ประชาชน ระมัดระวังเรื่องโรคลมแดด ซึ่งการดื่มน้ำบ่อยๆ และการอยู่ในที่ที่มีเครื่องปรับอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงได้


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200825/k10012583341000.html

27-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • รางรถไฟ
  • 線路
    senro
    senro nai tachiiri kinshi
    線路内立入禁止
    ห้ามเข้ามาในรางรถไฟ