ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาใช้ระดับคำเตือนอพยพแบบใหม่ในยามที่เกิดภัยพิบัติ

ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาใช้ระดับคำเตือนอพยพแบบใหม่ในยามที่เกิดภัยพิบัติ

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาใช้ระดับคำเตือนอพยพแบบใหม่ในยามที่เกิดภัยพิบัติ

  ทางการประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนมาใช้ระดับคำเตือนอพยพแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม โดยยังคงแบ่งออกเป็น 5 ระดับเช่นเดิม แต่ได้มีการเปลี่ยนรายละเอียดในระดับ 3, 4 และ 5 ใหม่ ส่วนระดับ 1 และ 2 ยังคงเหมือนเดิมดังนี้

  ระดับ 1 (เดิม) คือ "คอยติดตามข้อมูลล่าสุด (最新情報に注意)" จะเตือนเมื่อประชาชนควรทำการติดตามการแจ้งเตือนข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

  ระดับ 2 (เดิม) คือ "ตรวจสอบวิธีการอพยพ (避難方法確認)" จะเตือนเมื่อประชาชนควรทำการตรวจสอบว่าจะดำเนินการอพยพอย่างไร

  ระดับ 3 (ใหม่) คือ "อพยพผู้สูงอายุ (高齢者等避難)" จะเตือนเมื่อควรเริ่มทำการอพยพผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ

  ระดับ 4 (ใหม่) คือ "คำสั่งอพยพ (避難指示)" จะเตือนเมื่อประชาชนมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับภัยพิบัติดินถล่มหรือน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก โดยจะขอให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงสูงรีบทำการอพยพโดยด่วน

  ระดับ 5 (ใหม่) คือ "หาที่ปลอดภัยโดยด่วน (緊急安全確保)" จะเตือนเมื่อภัยพิบัติได้เกิดขึ้นแล้วหรือใกล้จะเกิดภัยพิบัติขึ้น โดยจะขอให้ประชาชนที่ไม่สามารถอพยพไปยังที่หลบภัยได้ทำการเพื่อปกป้องชีวิตของตนเอง เช่น อพยพขึ้นไปยังชั้นบนหรืออยู่ให้ห่างจากบริเวณภูเขา

  ทั้งนี้ประเด็นสำคัญของกาเปลี่ยนมาใช้ระดับคำเตือนอพยพแบบใหม่ก็เพื่อกำหนดให้ระดับ 4 เป็นระดับที่ประชาชนต้องทำการอพยพได้แล้ว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้น ไม่ต้องรอจนออกประกาศระดับ 5 เนื่องจากระดับ 5 นั้นไม่ได้มีการประกาศเสมอไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210520/k10013040561000.html

 

21-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • กรกฎาคม
  • 7月
    nana gatsu