รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้นกับอีก 3 ประเทศ

รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้นกับอีก 3 ประเทศ

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้นกับอีก 3 ประเทศ

  เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาตรการจำกัดการเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้นกับ 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน และเนปาล โดยการให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น โดยที่ในช่วง 6 วันแรกของการกักตัวจะต้องอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดไว้

  แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทางรัฐบาลตัดสินใจออกมาตรการจำกัดการเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้นเพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ และต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยที่ 6 วันแรกจะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดไว้ เช่นเดียวกับ 3 ประเทศก่อนหน้านี้

  นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่เคยพักอาศัยอยู่ในประเทศข้างต้นเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยหลักการแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ยกเว้นในกรณีพิเศษจริงๆ

  อีกทั้งรัฐบาลยังได้เพิ่ม 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ศรีลังกา เซเชลส์ เซนต์ลูเซีย ติมอร์ตะวันออก และมองโกเลีย ลงในรายชื่อประเทศที่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210519/k10013038251000.html

20-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เทอร์มินัล, สถานีปลายทาง
  • ターミナル
    basu taminaru
    basu taminaru
    バスターミナル
    สถานีขนส่ง