ญี่ปุ่นเตรียมใช้เกณฑ์แบบใหม่สำหรับประเมินการระบาดของโควิด-19

ญี่ปุ่นเตรียมใช้เกณฑ์แบบใหม่สำหรับประเมินการระบาดของโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมใช้เกณฑ์แบบใหม่สำหรับประเมินการระบาดของโควิด-19

  รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้เกณฑ์ประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แบบใหม่ที่จะโฟกัสความสำคัญกับความตึงเครียดของระบบการแพทย์อย่างจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็นหลัก

  เกณฑ์ประเมินสถานการณ์ของโควิด-19 ที่รัฐบาลใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ แต่สำหรับแบบใหม่นี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ เนื่องจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและยารักษาทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว

เกณฑ์แบบใหม่ 5 ระดับจะแบ่งออกเป็นระดับ 0 ถึง 4 ดังนี้
ระดับ 0 : ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเลย
ระดับ 1 : สามารถให้การรักษาได้ตามปกติแม้จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้น
ระดับ 2 : ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีเตียงมากพอที่จะรองรับผู้ป่วย
ระดับ 3 : จำเป็นต้องจำกัดการรักษาตามปกติบางส่วน เพื่อมารักษาผู้ป่วยโควิด-19
ระดับ 4 : ระบบการแพทย์อยู่ในขั้นวิกฤติจนไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้โควิด-19 ได้

  คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จังหวัดต่าง ๆ ควรพยายามคงให้สถานการณ์ให้อยู่ในระดับ 1 ซึ่งหมายความว่ายังคงให้การรักษาได้ตามปกติแม้จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้น

  นอกจากนี้ยังระบุว่า ทางรัฐบาลจะค่อยๆ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับมาเป็นปกติได้ด้วยการเดินหน้าฉีดวัคซีน เสริมสร้างระบบสาธารณสุข และดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อต่อไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211108/k10013338461000.html

09-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • คุณมาจากที่ไหน
  • どこから来ましたか?
    doko kara kimashita ka
    คุณมาจากที่ไหน (สุภาพยิ่งขึ้น)
    どちらからいらしゃいましたか?
    doko kara irasshai mashita ka