ญี่ปุ่นเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแล้วในวันนี้

ญี่ปุ่นเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแล้วในวันนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแล้วในวันนี้

  ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้นักเดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และต่อมาในเดือนตุลาคมได้ลดจำนวนวันกักตัวเหลือ 10 วัน เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ โมเดอร์นา หรือแอสตราเซนเนก้า เท่านั้น

  ล่าสุดทางรัฐบาลได้ตัดสินใจลดจำนวนวันกักตัวลงเหลือ 3 วัน สำหรับนักเดินทางที่เป็นผู้ถือวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกินสามเดือน เช่น นักธุรกิจ และผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาว เช่น นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติ และผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ เป็นต้น

  ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าบริษัท องค์กร โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่เป็นผู้รับชาวต่างชาติเข้ามา จำเป็นต้องผ่านการคัดกรองโดยกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า เพื่อให้นักเดินทางชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

  นอกจากนี้บริษัท องค์กร โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่เป็นผู้รับชาวต่างชาติเข้ามา จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของการจัดหาที่พักสำหรับการกักตัว รวมถึงจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการติดตามประวัติการเดินทางของชาวต่างชาติตลอดเวลา

  มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน นอกจากนี้จะยังคงมีการจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นไว้ที่วันละ 3,500 คน

  ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลได้เตรียมพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211108/k10013338331000.html

08-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เบสบอล
  • 野球(やきゅう)
    yakyuu
    เบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
    野球は日本で一番人気のあるスポーツです。
    yakyuu wa nihon de ichi ban ninki no aru supōtsu desu