กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกว่า 77%

กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกว่า 77%

รายละเอียดข่าวสาร
กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกว่า 77%

  ทางการกรุงโตเกียวรายงานว่าจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 208 รายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พบว่าเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษหรือ "N501Y" จำนวน 160 รายหรือคิดเป็นอัตราส่วน 77% ของทั้งหมด

  ในบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่พบทั้ง 160 รายนั้น เป็นชายและหญิงในช่วงอายุ 10-90 ปีจำนวน 157 ราย และที่ยังไม่ทราบอายุและเพศที่แน่ชัดอีก 3 ราย

  สำหรับเส้นทางการติดเชื้อที่สามารถระบุได้ 14 รายนั้น พบว่าติดจากสถานที่หรืออาคารต่างๆ 5 ราย และติดจากคนในครอบครัว 9 ราย

  ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษหรือ "N501Y" ที่พบในกรุงโตเกียวอยู่ที่ 4,234 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 13 ราย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210511/k10013025151000.html

12-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ต้องลงที่สถานีไหน
  • どの駅で降りればいいですか?
    dono eki de orireba ii desuka?