ญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่วันนี้

ญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่วันนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่วันนี้

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปทั่วประเทศกว่า 36 ล้านคน ณ ศูนย์ให้บริการตามที่ต่างๆ กว่า 120 แห่งทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้

  จนถึงเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนไปยังกรุงโตเกียว คานางาวะ และโอซาก้า จังหวัดละ 3,900 โดส และจังหวัดอื่นๆ จังหวัดละ 1,950 โดส

  ทางกระทรวงฯ ยังคงมีแผนจัดส่งวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ มากขึ้น โดยคาดว่าผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปทั่วประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนคนละ 2 โดสภายในเดือนมิถุนายนนี้

  ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนจำเป็นต้องจองล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นจะได้รับคิวฉีดวัคซีนจากหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210412/k10012969061000.html

12-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สามี (คนอื่น)
  • ご主人
    go shujin