กรุงโตเกียวเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่วันนี้

กรุงโตเกียวเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่วันนี้

รายละเอียดข่าวสาร
กรุงโตเกียวเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่วันนี้

  รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเขตพื้นที่กรุงโตเกียวทั้ง 23 เขตการปกครองพิเศษและ 6 เมืองย่อยแล้วตั้งแต่วันนี้

  สำหรับระยะเวลาในการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงโตเกียวคือตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะครอบคลุมทั้ง 23 เขตการปกครองพิเศษและ 6 เมืองย่อย ได้แก่ เมืองฮาจิโอจิ เมืองมาชิดะ เมืองฟุชู เมืองโชฟุ เมืองทาชิกาวะ และเมืองมุซาชิโนะ

  พร้อมกันนั้นทางการกรุงโตเกียวได้ขอให้ร้านอาหารและคลับบาร์ในพื้นที่เหล่านี้เลื่อนเวลาปิดทำการให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมงจากเดิมเวลา 21.00 น. มาเป็นเวลา 20.00 น.

  ทางการกรุงโตเกียวจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสูงสุดอยู่ที่ 100,000 เยนต่อวันและสำหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่อยู่ที่ 200,000 เยนต่อวัน

  นอกจากนี้ยังได้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางออกจากกรุงโตเกียวไปยังต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคซึ่งเป็นวันหยุดยาวของญี่ปุ่นที่กำลังจะถึงนี้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังพื้นที่ต่างๆ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210412/k10012969081000.html

12-04-2021

ข่าวสารอื่นๆ

คำศัพท์น่ารู้
  • น่ารัก
  • かわいい
    kawaii
    แมวตัวนี้น่ารักจัง
    この猫、かわいい。
    kono neko kawaii