พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 ครั้งที่จังหวัดอิชิคาวะ

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 ครั้งที่จังหวัดอิชิคาวะ

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 ครั้งที่จังหวัดอิชิคาวะ

  ทางการจังหวัดอิชิคาวะรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรายหนึ่งของโรงพยาบาลกลางประจำจังหวัดในเมืองคานาซาว่าติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแล้วถึง 2 ครั้งในวันที่ 13 มีนาคมและ 3 เมษายน

  อย่างไรก็ตามทางการจังหวัดอิชิคาวะไม่ได้เปิดเผยเพศหรืออายุของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ติดเชื้อ แต่ผู้ติดเชื้อดังกล่าวไม่แสดงอาการใดๆ และได้รับการยืนยันสาเหตุการติดเชื้อว่ามาจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการระบุว่า เคสดังกล่าวเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 2 ครั้ง

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่า การฉีดวัคซีนเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่านั้น ไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ 100% ดังนั้นแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงขอให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันต่อไปอย่างเคร่งครัด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210411/k10012968851000.html

12-04-2021

ข่าวสารอื่นๆ

คำศัพท์น่ารู้
  • แม่บ้าน (รับจ้าง)
  • 家政婦
    kaseifu