รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโตเกียว เกียวโต และโอกินาว่า

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโตเกียว เกียวโต และโอกินาว่า

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโตเกียว เกียวโต และโอกินาว่า

  รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว เกียวโต และโอกินาว่า ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนเป็นต้นไป เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วใน 3 จังหวัดข้างต้น

  นายนิชิมูระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกล่าวว่า "จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากกิจกรรมที่ทำให้ผู้คนมาร่วมตัวกันมากในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อย่างงานเลี้ยงต้อนรับ-อำลา หรือ พิธีเปิดภาคการศึกษาใหม่"

  สำหรับระยะเวลาในการยกระดับมาตรการป้องกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนนี้ โดยเกียวโตและโอกินาว่าจะสิ่นสุดลงในวันที่ 5 พฤษภาคม และสำหรับกรุงโตเกียวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤษภาคม

  ในส่วนของพื้นที่เป้าหมายในการยกระดับมาตรการป้องกันนั้น ของกรุงโตเกียวจะครอบคลุมทั้ง 23 เขตการปกครองพิเศษและ 6 เมืองย่อย ส่วนจังหวัดเกียวโตนั้นจะครอบคลุมพื้นที่เมืองเกียวโต และโอกินาว่านั้นจะครอบคุลม 9 เมืองบนเกาะหลักของโอกินาว่า

  นอกจากนี้ยังได้ร้องขอให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางไปต่างจังหวัด และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน

  ก่อนหน้านี้จังหวัดที่มีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ โอซาก้า เฮียวโงะ และมิยางิ ซึ่งเมื่อรวมกับกรุงโตเกียว เกียวโต และโอกินาว่า ทำให้ในตอนนี้จังหวัดในญี่ปุ่นที่ได้ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้วมีอยู่ทั้งหมด 6 จังหวัดด้วยกัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210409/k10012964381000.html

09-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • หมอฟัน, ทันตแพทย์
  • 歯医者
    haisha