ทางการขอให้ร้านอาหารในเขตพื้นที่โตเกียวลดเวลาทำการลงหลังยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

ทางการขอให้ร้านอาหารในเขตพื้นที่โตเกียวลดเวลาทำการลงหลังยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
ทางการขอให้ร้านอาหารในเขตพื้นที่โตเกียวลดเวลาทำการลงหลังยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

  นางโคอิเคะ ยูริโกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวได้ขอความร่วมมือไปยังร้านอาหารและคลับบาร์ต่างๆ ในกรุงโตเกียวให้ลดเวลาทำการลงหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกรุงโตเกียวไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน

  ก่อนหน้านี้ผู้ว่าโคอิเคะได้ขอให้ร้านอาหารและคลับบาร์เลื่อนเวลาปิดทำการให้เร็วขึ้นจนถึงเวลา 21.00 น. แต่หลังจากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ขอให้เลื่อนเวลาปิดทำการให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมงมาเป็นเวลา 20.00 น.

  ร้านอาหารและคลับบาร์ต่างๆ ในเขตพื้นที่โตเกียวที่ได้ขอให้ลดเวลาทำการลงนั้นจะครอบคลุมทั้ง 23 เขตการปกครองพิเศษและ 6 เมืองย่อย ได้แก่ เมืองฮาจิโอจิ เมืองมาชิดะ เมืองฟุชู เมืองโชฟุ เมืองทาชิกาวะ และเมืองมุซาชิโนะ

  สำหรับระยะเวลาในการลดเวลาทำการลงอีก 1 ชั่วโมงนั้นจะเริ่มตั้งแต่ในวันที่ 12 เมษายนไปจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม หรือกล่าวคือตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่มีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเขตพื้นที่โตเกียว

  นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในกรุงโตเกียวให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากกรุงโตเกียวไปต่างจังหวัด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210409/k10012964141000.html

09-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • บ๊ายบาย
  • バイバイ
    bai bai