วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 4 ของไฟเซอร์ปริมาณ 990,000 โดสมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 4 ของไฟเซอร์ปริมาณ 990,000 โดสมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 4 ของไฟเซอร์ปริมาณ 990,000 โดสมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

  วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 4 ของบริษัทไฟเซอร์ได้ถูกขนส่งจากโรงงานในประเทศเบลเยียมมายังท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ป่นแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 9.45 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

  รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าวัคซีนล็อตที่ 4 นี้เป็นล็อตที่มีปริมาณมากที่สุด โดยอยู่ที่ 990,000 โดส ซึ่งมากกว่าล็อตที่ 3 เกือบสองเท่า และเมื่อนำมารวมกับทุกล็อตที่ผ่านมาแล้ว ทำให้ตอนนี้ญี่ปุ่นมีปริมาณวัคซีนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 2.36 ล้านโดส หรือเทียบเท่ากับจำนวนคน 1.18 ล้านคน

  วัคซีนเหล่านี้ได้รับการบรรจุไว้ในกล่องแบบพิเศษซึ่งมีน้ำแข็งแห้งอยู่ภายใน โดยหลังจากที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนาริตะแล้วก็ทำการขนส่งต่อด้วยรถบรรทุกไปยังสถานที่เก็บรักษาวัคซีนซึ่งอยู่นอกท่าอากาศยาน

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่าจะสามารถจัดส่งวัคซีนที่มีปริมาณเพียงพอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์คนละ 2 โดสไปยังทุกจังหวัดของญี่ปุ่นได้ภายในครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม

  นอกจากนี้ยังกล่าวว่า การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปซึ่งมีอยู่ราว 36 ล้านคนในญี่ปุ่นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 12 เมษายน โดยจะจัดส่งวัคซีนที่มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปคนละ 2 โดสไปยังทุกจังหวัดของญี่ปุ่นได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210308/k10012903141000.html

09-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ...ได้ไหม
  • 。。。てもいいですか?
    ...te mo ii desu ka
    ขอนั่งตรงนี้ได้ไหม
    ここに座ってもいいですか?
    koko ni suwatte mo ii desu ka