รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาเรื่องการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 5 จังหวัด

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาเรื่องการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 5 จังหวัด

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาเรื่องการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 5 จังหวัด

  รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาว่าสามารถที่จะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซาก้า เฮียวโกะ เกียวโต ไอจิ และกิฟุ ก่อนกำหนดการเดิมวันที่ 7 มีนาคมได้หรือไม่ ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าสามารถยกเลิกก่อนกำหนดได้ จะทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

  ผู้ว่าการจังหวัดโอซาก้า เฮียวโกะ เกียวโต และไอจิ ได้ทำการพูดคุยกับนายนิชิมูระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เพื่อขอให้ทางรัฐบาลพิจารณาเรื่องการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในจังหวัดของตนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนกำหนดการเดิมในวันที่ 7 มีนาคม โดยให้เหตุผลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันและอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลในจังหวัดของตนกำลังลดลงเรื่อยๆ

  ด้วยเหตุนี้นายสึงะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจึงได้หารือร่วมกับนายนิชิมูระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และนายทามูระ โยริฮิสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาว่าสามารถที่จะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 5 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดโอซาก้า เฮียวโกะ เกียวโต ไอจิ และกิฟุ ก่อนกำหนดได้หรือไม่

  ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าสามารถยกเลิกก่อนกำหนดได้ จะทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210224/k10012882251000.html

24-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 1,000,000
  • 100万
    hyakuman
    3,000,000
    300万
    sanbyakuman