ญี่ปุ่นออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนยืนยันผลตรวจโควิด-19

ญี่ปุ่นออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนยืนยันผลตรวจโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนยืนยันผลตรวจโควิด-19

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสริมมาตรการการเข้าประเทศหลังจากที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินภายใต้กฎหมายมาตรการพิเศษใน 4 จังหวัดของญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยขอให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกคนดำเนินการส่งเอกสารใบรับรองผลการตรวจสอบว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางมายังญี่ปุ่น

  ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลการตรวจสอบดังกล่าวได้ ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้ทำการกักตัวยังสถานที่ที่กำหนดไว้ และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่นครบ 3 วัน

  อย่างไรก็ตามแม้ผลการตรวจสอบจะออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับตามรอยการสัมผัสติดต่อ และขอให้ดำเนินการกักตัวที่บ้านหรือโรงแรมเป็นเวลา 14 วันหลังจากมาถึงญี่ปุ่นด้วย

  มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมนี้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉิน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210109/k10012805351000.html

11-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เวลาเปิดร้าน
  • 開店時間
    kaiten jikan
    เปิดร้านกี่โมง
    開店時間は何時ですか?
    kaiten jikan wa nanji desuka