ญี่ปุ่นบังคับติดป้ายราคาที่คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้

ญี่ปุ่นบังคับติดป้ายราคาที่คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นบังคับติดป้ายราคาที่คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้

  ญี่ปุ่นได้ออกกฎข้อบังคับใหม่ว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นไป สินค้ารวมถึงบริการต่างๆ จำเป็นต้องแสดงราคาหรือค่าบริการ ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เข้าไปแล้ว เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการทราบยอดรวมที่ต้องจ่ายได้ทันที

  กฎหมายพิเศษที่ให้สินค้าและบริการต่างๆ สามารถแสดงราคาหรือค่าบริการที่ยังไม่รวม VAT ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2556 กำลังจะหมดอายุลงในเดือนมีนาคมปีนี้ และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป สินค้าและบริการต่างๆ จำเป็นต้องแสดงราคาหรือค่าบริการที่รวม VAT แล้ว ซึ่งรวมถึงสินค้าที่แสดงราคาในรูปแบบ "ราคาสินค้า + VAT" ก็ต้องเปลี่ยนมาแสดงราคาที่รวม VAT แล้วเช่นกัน

  ไม่เพียงแต่สินค้าที่วางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าที่อยู่บนโฆษณาหรือบนอินเตอร์เน็ตก็ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการทราบยอดรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมด เพื่อสามารถเปรียบเทียบกับราคาของร้านอื่นได้

  ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนเกิดความกังวลว่าเมื่อลูกค้ามาเห็นราคาที่รวม VAT เข้า อาจเข้าใจผิดว่าสินค้าขึ้นราคา ทำให้เกิดความไม่อยากซื้อขึ้นมา


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210104/k10012795461000.html

07-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ธนาคาร
  • 銀行
    ginkou
    ไปธนาคาร
    銀行へ行く。
    ginkou he iku