รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินใน 4 จังหวัดแล้ว

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินใน 4 จังหวัดแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินใน 4 จังหวัดแล้ว

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายสึงะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการใน 4 จังหวัดของญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ และจังหวัดคานางาวะ หลังจากที่ได้มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยระยะเวลาในการประกาศภาวะฉุกเฉินจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์

  การประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้จะเป็นการมุ่งเน้นเฉพาะจุดที่ละเอียดมากขึ้น เช่น มาตรการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในร้านอาหารและ คลับบาร์ที่ทางผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่กระจายของเชื้อในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด

  ทางภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากร้านอาหารและคลับบาร์ ให้ลดเวลาทำการลงจนถึงเวลา 20.00 น. และในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้งดการจำหน่ายหลังเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันนั้นยังได้ขยายเงินสนับสนุนให้กับทางร้านอาหารและคลับบาร์ที่ให้ความร่วมมือ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่ 60,000 เยนต่อวัน

  นอกจากนี้ทางการยังได้เตรียมแก้ไขข้อบัญญัติเพื่อให้สามารถเปิดเผยรายชื่อร้านอาหารและคลับบาร์ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ ในการลดเวลาทำการลง

  ทางภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดออกจากบ้านหลังเวลา 20.00 น. หากไม่มีเหตุจำใดๆ และขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ให้มีการส่งเสริมการทำงานทางไกลหรือ Work From Home ให้กับพนักงานมากขึ้น เพื่อหวังลดจำนวนผู้ที่ออกจากบ้านมาทำงานลง 70%

  ในส่วนของการจัดกิจกรรมและอีเว้นท์ต่างๆ สามารถจัดได้ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าต้องมีผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 5,000 คน และสัดส่วนของผู้เข้าร่วมงานต้องไม่เกินความจุ 50% ของพื้นที่จัดงาน เพื่อเป็นมาตรการสำหรับหลีกเลี่ยงความแออัด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210107/k10012800461000.html

 

08-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 1
  • いち
    ichi