รมต.นิชิมูระมุ่งส่งเสริมให้มีการทำงานทางไกลมากขึ้น

รมต.นิชิมูระมุ่งส่งเสริมให้มีการทำงานทางไกลมากขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
รมต.นิชิมูระมุ่งส่งเสริมให้มีการทำงานทางไกลมากขึ้น

  นายนิชิมูระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกล่าวว่า "การทำงานทางไกล" หรือ "การทำงานที่บ้าน" เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยตั้งเป้าให้มีผู้ที่เดินทางออกมาทำงานนอกบ้านลดลง 70%

  คณะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ คือการถอดหน้ากากอนามัยในตอนที่รับประทานอาหารนอกบ้าน ดังนั้นจึงควรมีมาตรการบางอย่างเพื่อลดโอกาสในการรับประทานอาหารนอกบ้านให้น้อยลง

  ด้วยเหตุนี้นายนิชิมูระจึงกล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการทำงานทางไกลหรือการทำงานนอกบ้าน จึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ จากการรับประทานอาหารนอกบ้านลงได้ เช่นเดียวกับในตอนที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อต้นปีที่แล้วที่ได้ตั้งเป้าให้มีผู้ที่เดินทางออกมาทำงานลดลง 70% ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการตามสถานีรถไฟต่างๆ ลดลงไปกว่า 70% ด้วยเช่นกัน

  นายนิชิมูระจึงต้องการให้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้มีการส่งเสริมการทำงานทางไกลหรือการทำงานที่บ้านให้กับพนักงานมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ จากการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยตั้งเป้าให้มีผู้ที่เดินทางมาทำงานนอกบ้านลดลง 70%


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210105/k10012798721000.html

06-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ห้องน้ำ
  • トイレ
    toire