คณะที่ปรึกษาของรัฐบาลเรียกร้องให้ลดการสัญจรของผู้คนในโตเกียวลงครึ่งหนึ่ง

คณะที่ปรึกษาของรัฐบาลเรียกร้องให้ลดการสัญจรของผู้คนในโตเกียวลงครึ่งหนึ่ง

รายละเอียดข่าวสาร
คณะที่ปรึกษาของรัฐบาลเรียกร้องให้ลดการสัญจรของผู้คนในโตเกียวลงครึ่งหนึ่ง

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม คณะที่ปรึกษาของรัฐบาลได้นำเสนอร่างนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างมาตรการที่เข้มงวดขึ้นสำหรับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

  คณะที่ปรึกษาระบุว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ได้ช่วยทำให้การพบปะระหว่างผู้คนลดลง ท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ป่วยหนักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า เตียงผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงโตเกียวได้เต็มอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยที่สามารถช่วยได้ในยามปกติ

  ด้วยเหตุนี้คณะที่ปรึกษาจึงได้เรียกร้องให้มีการลดการสัญจรของผู้คนในกรุงโตเกียวลงครึ่งหนึ่ง ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากนี้

  โดยขอเรียกร้องให้พื้นที่ที่ทำการประกาศภาวะฉุกเฉินมีมาตรการดังต่อไปนี้
  ลดการออกนอกบ้านเพื่อไปจับจ่ายซื้อของ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
  จำกัดจำนวนผู้คนตามสถานที่ต่างๆ ที่มีโอกาสติดเชื้อสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า และแผนกจำหน่ายอาหารของห้างสรรพสินค้า
  ให้ภาคธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมการทำงานทางไกลใมากขึ้น
  งดเว้นการออกนอกบ้าน รวมถึงเดินทางไปต่างจังหวัด หากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน

  นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมระบบสาธารณสุขดังต่อไปนี้
  ขอความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโควิด-19 มาจนถึงตอนนี้
  ขอให้ทางโรงเรียนหรือที่ทำงานอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการตรวจในกรณีที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย
  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและทางการจังหวัดต่างๆ ในการดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210812/k10013196491000.html

13-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พี่สาว
  • ane