ผู้ว่าการ 4 จังหวัดของญี่ปุ่นขอความร่วมมือจากประชาชนในเรื่องต่างๆ ช่วง 8-31 มาราคมนี้

ผู้ว่าการ 4 จังหวัดของญี่ปุ่นขอความร่วมมือจากประชาชนในเรื่องต่างๆ ช่วง 8-31 มาราคมนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้ว่าการ 4 จังหวัดของญี่ปุ่นขอความร่วมมือจากประชาชนในเรื่องต่างๆ ช่วง 8-31 มาราคมนี้

  ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ไซตามะ ชิบะ และคานางาวะได้จัดการประชุมทางออนไลน์ขึ้นในคืนวันที่ 4 มกราคม เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 และได้สรุป "คำขอให้ปฏิบัติตามในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน" เพื่อจำกัดความเคลื่อนไหวของประชาชนใน 4 จังหวัดข้างต้น ในระหว่างที่กำลังรอการพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉิน จากทางรัฐบาลในขณะนี้

คำขอให้ปฏิบัติตามสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยใน 4 จังหวัดข้างต้น
ขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นหลังเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคมนี้

คำขอให้ปฏิบัติตามสำหรับร้านอาหาร
ขอความร่วมมือจากร้านอาหารให้หยุดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8-11 มกราคมนี้
ขอความร่วมมือจากร้านอาหารต่างๆ ทุกประเภทให้ลดเวลาทำการลงจนถึงเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคมนี้

คำขอให้ปฏิบัติตามสำหรับภาคธุรกิจ
ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจต่างๆ ให้ส่งเสริมการทำงานทางไกลหรือ Word From Home มากขึ้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210104/k10012796961000.html

05-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • มกราคม
  • 1月
    ichi gatsu