ญี่ปุ่นเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ญี่ปุ่นเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

  รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเร่งดำเนินการเตรียมการต่างๆ เพื่อเริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในญี่ปุ่นอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดความสำคัญในการรับรองกฎระเบียบและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ในระดับสูงสุด โดยมองว่าการฉีดวัคซีนเป็น ปัจจัยสำคัญสำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำสัญญากับบริษัทยาของยุโรปและสหรัฐ 3 แห่ง ในการส่งมอบวัคซีนให้กับญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 290 ล้านโดส โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐ ได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นสำหรับการรับรองวัคซีนที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้น ร่วมกับบริษัทไบออนเทคซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของเยอรมนี

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเริ่มการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะเริ่มจากบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนมีนาคม จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว

  รัฐบาลญี่ปุ่นขอให้หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ เร่งดำเนินการเตรียมการเพื่อให้สามารถเริ่มการฉีดวัคซีนได้ทันทีหลังจากที่วัคซีนผ่านการรับรองแล้ว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210102/k10012793561000.html

04-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • คนขับรถ
  • 運転手
    untenshu