ญี่ปุ่นเริ่มหันมาใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดคาร์บอน

ญี่ปุ่นเริ่มหันมาใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดคาร์บอน

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเริ่มหันมาใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดคาร์บอน

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจผลักดันให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งกลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหลักภายในปี 2583 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเป็นศูนย์ภายในปี 2593

  แผนการดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ในการประชุมที่มีเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลและผู้ผลิตเข้าร่วม

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งให้ได้ 10 ล้านกิโลวัตต์ภายในปี 2573 และต้องการยกระดับ ให้ได้ 30-45 ล้านกิโลวัตต์ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ผลิตได้จากเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดใหญ่กว่า 30 เครื่องภายในปี 2583

  ทางอุตสาหกรรมผู้ผลิตได้กล่าวว่าพลังงานลมนอกชายฝั่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนของญี่ปุ่นไปสู่อนาคตที่เป็นสังคมปลอดคาร์บอน โดยมองมองว่าพลังงานลมนอกชายฝั่งนั้นเป็นพลังงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพมากกว่าพลังงานลมที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน โดยที่ผ่านมาก็ได้มีกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริมให้พลังงานลมนอกชายฝั่งมีราคาที่ถูกกว่าพลังงานความร้อน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201215/k10012765801000.html

16-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • เครื่องบิน
  • 飛行機
    hikouki