เรือหน่วยยามฝั่งจีน 4 ลำได้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่น่านน้ำของญี่ปุ่น

เรือหน่วยยามฝั่งจีน 4 ลำได้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่น่านน้ำของญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
เรือหน่วยยามฝั่งจีน 4 ลำได้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่น่านน้ำของญี่ปุ่น

  สำนักงานความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นเขต 11 รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลาประมาณ 10:00 น. เรือหน่วยยามฝั่งจีนจำนวน 4 ลำ ได้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่น่านน้ำ  นอกชายฝั่งเกาะมินามิโคจิมะของหมู่เกาะเซนกากุ จังหวัดโอกินาว่า เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะแล่นออกจากขตพื้นที่น่านน้ำไปเมื่อเวลาประมาณ 11:40 น.

  ต่อมาในเวลาประมาณ 11:50 น. เรือหน่วยยามฝั่งจีน 2 ใน 4 ลำได้แล่นไปทางตะวันออกห่างจากเกาะมินามิโคจิมะออกไปประมาณ 26 กิโลเมตร ขณะที่อีก 2 ลำได้แล่นไป ทางตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเกาะคุบะของหมู่เกาะเซนกากุออกไปประมาณ 26 กิโลเมตร

  ทางสำนักงานความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นได้ส่งเรือลาดตระเวนออกไปเพื่อประกาศเตือนไม่ให้เรือหน่วยยามฝั่งจีนแล่นกลับเข้ามาในเขตพื้นที่น่านน้ำของญี่ปุ่นอีกครั้ง

  โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 29 ของปีแล้วที่เรือหน่วยยามฝั่งจีนได้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่น่านน้ำของญี่ปุ่น โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210919/k10013267201000.html

20-09-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • อนาคต
  • 未来
    mirai