ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าควรเลื่อนหรือไม่ก็ยกเลิกการจัดโตเกียวโอลิมปิก

ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าควรเลื่อนหรือไม่ก็ยกเลิกการจัดโตเกียวโอลิมปิก

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าควรเลื่อนหรือไม่ก็ยกเลิกการจัดโตเกียวโอลิมปิก

  สำนักข่าว NHK ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปผ่านทางโทรศัพท์และทางสื่อต่างๆ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปีหน้าว่า ควรทำการยกเลิก เลื่อน หรือจัดการแข่งขันขึ้นตามกำหนดเดิม โดยมีชาวญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจนี้กว่า 1,249 คน โดยผลการสำรวจเป็นดังนี้

32% มีความเห็นว่า "ควรยกเลิก"
31% มีความเห็นว่า "ควรเลื่อนออกไป"
27% มีความเห็นว่า "ควรจัดขึ้นตามกำหนดเดิม"

  โดยจะเห็นว่าชาวญี่ปุ่นกว่า 30% มีความเห็นว่า ควรทำการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีหน้าออกไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201215/k10012763511000.html

16-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ยา
  • kusuri
    กินยา
    薬を飲む。
    kusuri wo nomu