ญี่ปุ่นมีแผนให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสามารถใช้รถไฟจากสนามบินนาริตะได้ภายในเดือนนี้

ญี่ปุ่นมีแผนให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสามารถใช้รถไฟจากสนามบินนาริตะได้ภายในเดือนนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นมีแผนให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสามารถใช้รถไฟจากสนามบินนาริตะได้ภายในเดือนนี้

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังประเทศญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยขอให้เดินทางจากสนามบินด้วยยานพาหนะของตนเอง แม้ว่าจะมีผลตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวนั้นทำให้ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

  ด้วยเหตนี้ทางกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น จึงได้ร่างนโยบายร่วมกับบริษัทรถไฟ Keisei Electric Railways หรือรถไฟสาย Keisei เพื่อให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังญี่ปุ่นสามารถใช้รถไฟสาย Keisei ในการเดินทางจากสนามบินนาริตะมายังกรุงโตเกียวได้

  ทางกระทรวงฯ และบริษัทรถไฟสาย Keisei มีแผนให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังสนามบินนาริตะสามารถใช้บริการรถไฟสาย Keisei จากสนามบินนาริตะในการเดินทาง ไปยังสถานี Keisei Ueno ในกรุงโตเกียวได้ โดยใช้ขบวนรถไฟซึ่งเป็นรถด่วนพิเศษที่เตรียมไว้โดยเฉพาะ เพื่อหวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง

  โดยจะขอให้ผู้ที่เดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินนาริตะใช้เส้นทางที่กำหนดไว้ภายในสนามบินเพื่อไปขึ้นรถไฟที่จะออกจากสนามบิน เพื่อป้องกันการใกล้ชิดกับผู้โดยสารอื่น และหลังจากนั่งรถไฟจากสนามบินนาริตะมาลงที่สถานี Keisei Ueno แล้ว ยังขอให้ผู้เดินทางเช่ารถหรือใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางออกจากสถานีรถไฟด้วย

  หากมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในภายหลัง จะมีการนำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองที่นั่งรถไฟมาใช้ในการติดตามเพี่อตามหาผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

  ทางกระทรวงฯ จะดำเนินการรายงานแผนนโยบายดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อนำนโยบายนี้ใช้อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201211/k10012757951000.html

14-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • วิศวกร
  • エンジニア
    enjinia