ญี่ปุ่นพิจารณารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบทัวร์กลุ่มเล็กในช่วงเม.ย.ปีหน้า

ญี่ปุ่นพิจารณารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบทัวร์กลุ่มเล็กในช่วงเม.ย.ปีหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพิจารณารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบทัวร์กลุ่มเล็กในช่วงเม.ย.ปีหน้า

  ญี่ปุ่นมีแผนเตรียมนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเริ่มจากทัวร์กลุ่มเล็กในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเพื่อนำร่องสู่การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎคมปีหน้า

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มพิจารณารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบทัวร์กลุ่มเล็กก่อน พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างเต็มที่ เช่น การเดินทางด้วยรถบัสที่เช่าเหมาไว้ล่วงหน้า โดยที่แต่ละคนจะเดินทางไปยังจุดหมายต่างกัน เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไป กระจุกตัวรวมกันในที่เดียว

  รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังมีการพิจารณาประเทศกลุ่มเป้าหมายที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบทัวร์กลุ่มเล็กเข้ามา ซึ่งคาดว่าอาจเริ่มจากประเทศ ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มสงบลงแล้วอย่างประเทศจีนและไต้หวัน

  มาตรการดังกล่าวเป็นการนำร่องเพื่อนำไปสู่การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมายังญี่ปุ่นเพื่อรับชมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้า

  ในส่วนของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปที่ไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์นั้น จะค่อยๆ เริ่มเปิดรับแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจบการแข่งขันโตเกียว โอลิมปิกเพราะหากรับนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อนการแข่งขันโอลิมปิกแล้วเกิดการระบาดหนักขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันได้


ที่มา : https://news.yahoo.co.jp/articles/69e7870e8296527730554f9125b3233c52fb24d9

08-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ป้ายรถเมล์
  • バス停
    basu tei