รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีรายได้จากงานพิเศษน้อยลงเนื่องจากโควิด-19

รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีรายได้จากงานพิเศษน้อยลงเนื่องจากโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีรายได้จากงานพิเศษน้อยลงเนื่องจากโควิด-19

  การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศแล้ว ยังได้ส่งผลกระทบมายังระบบการศึกษาของญี่ปุ่นอีกด้วย จากผลการสำรวจล่าสุด พบว่ามีนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย กำลังตัดสินใจที่จะดรอปเรียน หรือยุติการเรียนกลางคัน โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเล่าเรียน รวมถึงบางคนที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่พักเอง เนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ ร้านค้าหรือสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดทำการ ส่งผลให้การทำงานพิเศษหรืองานพาร์ทไทม์ซึ่งเป็นแหล่งรายได้และแหล่งสนับสนุนทางการเงินของนักศึกษาหายไป นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในเรื่องค่าใช้จ่าย กำลังเผชิญหน้ากับภาวะกดดัน เพราะรายได้ที่หายไปจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้เร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหามีรายได้จากงานพิเศษน้อยลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเช่น การให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยและหลักค้ำประกัน และการขอให้มหาวิทยาลัยลดหย่อนหรือผ่อนผันระยะเวลาการจ่ายค่าเรียน เป็นต้น


ที่มา
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200429/k10012410531000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002
https://www.eef.or.th/36/

 

02-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ปวดท้อง
  • お腹が痛い。
    onaka ga itai
    ปวดท้อง
    腹痛
    fukutsuu