รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 34 จังหวัด

รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 34 จังหวัด

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 34 จังหวัด

  หลังจากที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและอีก 6 จังหวัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน จากนั้นได้มีการตัดสินใจขยายเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ล่าสุดทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนพิจารณาว่าจะยกเลิกภาวะฉุกเฉินในบางจังหวัดได้ก่อนกำหนดหรือไม รวมถึงอาจมีการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆ ในกว่า 30 จังหวัดที่อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ลดลง โดยจะมีการประชุมร่วมกับกับคณะผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เพื่อฟังความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญก่อน

  ทางรัฐบาลได้พิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินบางจังหวัดใน 34 จังหวัดจาก 47 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนกำหนดเดิมคือวันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากที่ 34 จังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง รวมถึงบางจังหวัดใน 13 จังหวัดที่มีการเฝ้าระวังพิเศษก็มีการพิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยเช่นกัน โดยจะพิจารณาจากการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อสัปดาห์และจำนวนผู้ติดรายใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของภูมิภาคนั้นๆ

  ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจะรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเข้าไปด้วย เพื่อช่วยรัฐบาลญี่ปุ่นสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันกับการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง


ที่มา
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200512/k10012425871000.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/235663/

14-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • แบดมินตัน
  • バドミントン
    badominton