ญี่ปุ่นมีแผนให้บริการรถบัสจากสนามบินไปยังโรงแรมในกรุงโตเกียว

ญี่ปุ่นมีแผนให้บริการรถบัสจากสนามบินไปยังโรงแรมในกรุงโตเกียว

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นมีแผนให้บริการรถบัสจากสนามบินไปยังโรงแรมในกรุงโตเกียว

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนให้บริการรถบัสจากสนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะไปยังโรงแรมจำนวนหนึ่งในกรุงโตเกียวสำหรับ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแม้ว่าจะทำการตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็ตาม

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศงดเว้นการใช้ระบบคมนาคมสาธารณะในการเดินทางออกจากสนามบิน โดยขอให้เดินทางด้วยรถยนต์หรือยานพาหนะส่วนตัว แม้ว่าผลการตรวจยืนยันจะออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็ตาม

  มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามการเดินทาง ออกจากสนามบินด้วยยานพาหนะส่วนตัวนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง

  ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) จึงได้เริ่มค้นหาแนวทางในการใช้ ระบบคมนาคมสาธารณะสำหรับให้บริการผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในช่วงนี้

  ทางกระทรวงได้มีการประสานงานกับทางโรงแรมและบริษัทรถบัสจำนวนหนึ่งเพื่อให้บริการรถบัสสายตรงจากสนามบินทั้งสองแห่ง ไปยังโรงแรมจำนวนหนึ่งในกรุงโตเกียวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ

  รถบัสสายตรงดังกล่าวมีกำหนดเริ่มให้บริการในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ โดยจะให้บริการวันละ 3 เที่ยวไปยังโรงแรม 12 แห่งในกรุงโตเกียว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201206/k10012748421000.html

08-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ท่าอากาศยานนานาชาติ
  • 国際空港
    kokusai kuukou
    ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
    成田国際空港
    narita kokusai kuukou