เกาะโคซูชิมะของญี่ปุ่นได้รับการรับรองให้เป็น "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด"

เกาะโคซูชิมะของญี่ปุ่นได้รับการรับรองให้เป็น "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด"

รายละเอียดข่าวสาร
เกาะโคซูชิมะของญี่ปุ่นได้รับการรับรองให้เป็น

  "เกาะโคซูชิมะ" ของญี่ปุ่นได้รับการรับรองจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) แห่งหนึ่งให้เป็น "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด"

  "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด" คือพื้นที่ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงสว่าง

  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืนจากมลภาวะทางแสงสว่าง ได้รับรองให้เกาะโคซูชิมะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอิซุภายใต้การปกครองของกรุงโตเกียว ให้เป็น "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด" เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นดวงดาวจำนวนมากได้ในยามค่ำคืน

  ถือเป็นสถานที่แห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองให้เป็น "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด" ต่อจาก "อุทยานแห่งชาติอิริโอโมเตะ" ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาว่า

  ทั้งนี้ได้มีการออกกฎข้อบัญญัติที่หมู่บ้านบนเกาะโคซูชิมะให้มีการจำกัดความสว่างและเวลาที่ใช้แสงสว่างบริเวณภายนอกอาคารเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทางแสงสว่าง รวมถึงได้มีการฝึกอบรมไกด์นำเที่ยวเพื่อพาชมดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนบนเกาะอีกด้วย

  มาเอดะ ฮิโรชิ นายกเทศมนตรีหมู่บ้านโคซูชิมะ กล่าวว่า "เราจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเพื่อต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนบนเกาะแห่งนี้"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201207/k10012749701000.html

08-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • จาม
  • くしゃみ
    kushami
    มีอาการจาม
    くしゃみが出る。
    kushami ga deru