ญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด

ญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด

  รัฐสภาของญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแจกจ่ายและฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในญี่ปุ่นแล้ว

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม วุฒิสภาของญี่ปุ่นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อภูมิคุ้มกันและการกักตัว เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน

  ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า ประชาชนมีหน้าที่ในการดำเนินความพยายามเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งในส่วนของการฉีดวัคซีน จะดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

  ภายหลังการฉีควัคซีนหากผู้ใดพบว่ามีผลกระทบหรือมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับร่างกาย ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาให้ ตลอดจนจ่ายเงินชดเชยให้กับทางบริษัทยาที่ต้องจ่ายให้กับผู้ที่เกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนขึ้น

  นอกจากร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการเตรียมการต่างๆ เพื่อให้การแจกจ่ายวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการจัดหา ตู้แช่แข็งที่จำเป็นต่อการเก็บรักษาวัคซีน

  อีกทั้งทางรัฐบาลยังมีแผนที่จะสรุปเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนให้หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ได้รับทราบ โดยมีเป้าหมายเริ่มการแจกจ่าย วัคซีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021

  ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินมาตรการในการกักตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น หลังจาก เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201202/k10012741681000.html

03-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • นักเรียนมัธยมปลาย
  • 高校生
    koukousei