ประชากรญี่ปุ่นฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 79.9% เข็มสอง 78.5% เข็มสาม 0.7%

ประชากรญี่ปุ่นฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 79.9% เข็มสอง 78.5% เข็มสาม 0.7%

รายละเอียดข่าวสาร
ประชากรญี่ปุ่นฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 79.9% เข็มสอง 78.5% เข็มสาม 0.7%

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศความคืบหน้าล่าสุดในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนชาวญี่ปุ่น ณ วันที่ 11 มกราคม ดังนี้

ประชากรทั่วประเทศ
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 101,126,349 คน หรือคิดเป็น 79.9%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 99,413,078 คน หรือคิดเป็น 78.5%

กลุ่มอายุ 12-19 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 6,813,218 คน หรือคิดเป็น 75.62%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 66,83,087 คน หรือคิดเป็น 74.17%

กลุ่มอายุ 20-29 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 10,153,113 คน หรือคิดเป็น 79.20%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 10,007,848 คน หรือคิดเป็น 78.07%

กลุ่มอายุ 30-39 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 11,445,607 คน หรือคิดเป็น 79.63%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 11,319,743 คน หรือคิดเป็น 78.76%

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 33,071,776 คน หรือคิดเป็น 92.5%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 32,943,879 คน หรือคิดเป็น 92.1%

  สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มสามในญี่ปุ่นซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ราว 873,410 คน

  ประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดในที่นี้รวมถึงประชากรเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์การฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน

  อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นยังคงคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขจริงอาจมากกว่าตัวเลขที่นำเสนอไว้ข้างต้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013425471000.html

12-01-2022
คำศัพท์น่ารู้
  • 2
  • ni