โตเกียวเมโทร สายยูราคุโจและสายนัมโบกุ อาจเปิดให้บริการส่วนขยายกลางปี ​​2030

โตเกียวเมโทร สายยูราคุโจและสายนัมโบกุ อาจเปิดให้บริการส่วนขยายกลางปี ​​2030

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวเมโทร สายยูราคุโจและสายนัมโบกุ อาจเปิดให้บริการส่วนขยายกลางปี ​​2030

  บริษัทรถไฟโตเกียวเมโทร (Tokyo Metro) เริ่มดำเนินการต่อเติมส่วนขยายของสายยูราคุโจ (Yurakujo Line) และสายนัมโบกุ (Nanboku Line) อย่างจริงจัง โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2030

  สำหรับส่วนขยายของสายยูราคุโจ คือ เส้นทางรปะมาณ 5 กิโลเมตรจากสถานีโทโยสุไปยังสถานีสึมิโยชิ และของสายนัมโบกุ คือ เส้นทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากสถานีชิโรงาเนะ ทาคานาวะ ไปยังสถานีชินางาวะ

  นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีส่วนในงบประมาณสำหรับการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างต่อเติมอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

  ทั้งนี้คาดว่าการสร้างต่อเติมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ซึ่งหากอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี 2030


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220108/k10013420831000.html

11-01-2022
คำศัพท์น่ารู้
  • น้ำอัดลม
  • 炭酸飲料
    tansan inryou