ประชากรญี่ปุ่นที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วมี 79% และฉีดเข็มสองแล้ว 78%

ประชากรญี่ปุ่นที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วมี 79% และฉีดเข็มสองแล้ว 78%

รายละเอียดข่าวสาร
ประชากรญี่ปุ่นที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วมี 79% และฉีดเข็มสองแล้ว 78%

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศความคืบหน้าล่าสุดในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนชาวญี่ปุ่น ณ วันที่ 4 ธันวาคม ดังนี้

ประชากรทั่วประเทศ
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 101,199,695 คน หรือคิดเป็น 79.9%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 99,423,525 คน หรือคิดเป็น 78.5%

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 33,489,900 คน หรือคิดเป็น 93.6%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 33,296,752 คน หรือคิดเป็น 93.1%

  สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มสามในญี่ปุ่นซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ราว 636,242 คน

  ประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดในที่นี้รวมถึงประชากรเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์การฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน

  อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นยังคงคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขจริงอาจมากกว่าตัวเลขที่นำเสนอไว้ข้างต้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220104/k10013415141000.html

05-01-2022
คำศัพท์น่ารู้
  • มา
  • 来る
    kuru
    มาจากประเทศญี่ปุ่น
    日本から来る
    nihon kara kuru