แคปซูลยานฮายาบุสะ 2 เดินทางมาถึง JAXA ในจังหวัดคานางาวะแล้ว

แคปซูลยานฮายาบุสะ 2 เดินทางมาถึง JAXA ในจังหวัดคานางาวะแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
แคปซูลยานฮายาบุสะ 2 เดินทางมาถึง JAXA ในจังหวัดคานางาวะแล้ว

  แคปซูลจากยานอวกาศฮาบุสะ 2  ได้เดินทางมาถึงองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ในเมืองซางามิฮาระ จังหวัดคานางาวะเป็นที่เรียบร้อย

  แคปซูลจากยานอวกาศฮาบุสะ 2 ซึ่งคาดว่าได้บรรจุทรายจากดาวเคราะห์น้อยริวจูมาด้วย ได้ถูกกู้คืนกลับมาหลังจากมุ่งหน้าลงสู่พื้นโลก ที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

  ต่อมาได้ถูกขนส่งผ่านทางเครื่องบินจากประเทศออสเตรเลียในวันที่ 7 ธันวาคม และมาถึงยังสนามบินฮาเนดะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเวลา ประมาณ 7.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม

  จากนั้นได้ถูกขนส่งโดยรถบรรทุกมายังองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ในเมืองซางามิฮาระ จังหวัดคานางาวะ เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.

  เมื่อรถบรรทุกเดินทางมาถึงองค์การ JAXA ผู้เกี่ยวข้องจำนวนต่างออกมายกมือปรบมือเพื่อแสดงความยินดี พร้อมกับถ่ายภาพที่เป็นระลึก จากนั้นกล่องโลหะได้ถูกนำออกจากแท่นบรรจุในแคปซูลอย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในอาคารขององค์การ JAXA

  ห้องปฏิบัติการขององค์การ JAXA มีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะที่สามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภายในด้วยกล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับอากาศภายนอก

  ทางองค์การ JAXA คาดว่าจะสามารถเปิดฝาแคปซูลออกได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม และจะใช้เวลาในการบันทึกตัวอย่างประมาณครึ่งปี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้า โดยมีแผนที่จะจัดงานแถลงข่าวในภายหลัง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201208/k10012751841000.html

08-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • รถยนต์
  • kuruma