บริษัทในญี่ปุ่นที่มีแผนเพิ่มหรือเลื่อนวันหยุดช่วงปีใหม่มีเพียง 15% เท่านั้น

บริษัทในญี่ปุ่นที่มีแผนเพิ่มหรือเลื่อนวันหยุดช่วงปีใหม่มีเพียง 15% เท่านั้น

รายละเอียดข่าวสาร
บริษัทในญี่ปุ่นที่มีแผนเพิ่มหรือเลื่อนวันหยุดช่วงปีใหม่มีเพียง 15% เท่านั้น

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ เพิ่มหรือเลื่อนวันหยุดให้กับพนักงานในช่วงปีใหม่ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดของผู้คนในช่วงวันหยุดท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทว่ากลับมีบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพียง 15% เท่านั้นที่ยอมปรับเปลี่ยนวันหยุดช่วงปีใหม่ตามข้อเรียกร้องจากทางรัฐบาล

  "Tokyo Shoko Research" ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยสินเชื่อได้ทำการสำรวจผ่านทางอินเตอร์เน็ตกับบริษัทต่างๆ ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 8,600 บริษัทในเดือนพฤศจิกายน เกี่ยวกับการทำตามข้อเรียกร้องที่ให้มีการเพิ่มหรือเลื่อนวันหยุดช่วงปีใหม่จากทางรัฐบาลในฐานะมาตรการรับมือการระบาดของโควิด-19

  จากผลการสำรวจพบว่ามีบริษัทอยู่ 9% ที่มีแผนเพิ่มจำนวนวันหยุดช่วงปีใหม่ให้กับพนักงาน และมีบริษัทอยู่ 6% ที่มีแผนเลื่อนวันหยุดช่วงปีใหม่ให้กับพนักงาน เท่ากับว่ามีเพียง 15% เท่านั้น ที่ยอมทำตามข้อเรียกร้องจากทางรัฐบาล ในขณะที่เหลืออีก 84% ยังคงให้พนักงานหยุดช่วงปีใหม่ตามกำหนดเดิม

  "Tokyo Shoko Research" วิเคราะห์ว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นกำหนดการวันหยุดได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201128/k10012735531000.html

01-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ตั๋ว
  • チケット
    chiketto
    การจองตั๋ว
    チケットの要約
    chiketto no yoyaku