ผู้ที่เดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศไม่ต้องกักตัว 14 วันหลังกลับเข้าญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ผู้ที่เดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศไม่ต้องกักตัว 14 วันหลังกลับเข้าญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้ที่เดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศไม่ต้องกักตัว 14 วันหลังกลับเข้าญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

  รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติให้ชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพำนักอาศัยในญี่ปุ่นที่เดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศในระยะสั้น ไม่ต้องดำเนินการกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางกลับถึงญี่ปุ่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป

  ชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพำนักอาศัยในญี่ปุ่นที่สามารถได้รับการงดเว้นการกักตัว 14 วันหลังเดินทางกลับถึงญี่ปุ่นได้นั้น จะต้องเป็นผู้เดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศในระยะสั้นไม่เกิน 7 วัน และหลังจากที่เดินทางกลับถึงญี่ปุ่นแล้วต้องดำเนินการส่ง "แผนกิจกรรมการทำงาน" ว่ามีกำหนดจะเดินทางไปที่ไหนบ้างให้กับทางรัฐบาล และห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นเวลา 14 วัน สำหรับการเดินทางในญี่ปุ่น โดยจะเริ่มดำเนินการใช้นโยบายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป

  นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้มีการอนุมัติประเทศที่สามารถเดินทางไปมาระหว่างญี่ปุ่นได้ด้วยเหตุผลด้านธุรกิจเพิ่มอีก 9 ประเทศ จากบรรดา 160 ประเทศที่ทางรัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการเดินทางไปมาระหว่างญี่ปุ่น ได้แก่ ไทย, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย, บรูไน, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ไต้หวัน และเวียดนาม

  รัฐบาลยังคงมีแผนผ่อนปรนข้อจำกัดการเข้าประเทศ เพื่อให้สามารถเดินทางไปมาระหว่างญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับส่งเสริมมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสตามสนามบินแห่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201101/k10012690641000.html

02-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • คนขับรถ
  • 運転手
    untenshu