4 จังหวัดญี่ปุ่นประสบปัญหาจำนวนเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

4 จังหวัดญี่ปุ่นประสบปัญหาจำนวนเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

รายละเอียดข่าวสาร
4 จังหวัดญี่ปุ่นประสบปัญหาจำนวนเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า กรุงโตเกียว จังหวัดอาโอโมริ ฟุกุชิมะ และโอกินาว่า กำลังประสบปัญหาเรื่องจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยในระดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ

  คณะอนุกรรมาธิการของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าการประสบปัญหาในระดับที่ 3 บ่งชี้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบการแพทย์ของประเทศได้ และหากเลยมาจนถึงในระดับที่ 4 ซึ่งเป็นระดับร้ายแรงที่สุด จำเป็นต้องเตรียมรับมือกับการระบาดของเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดโอกินาว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม มีอยู่ราว 15.49 คน ต่อ 100,000 คน ทำให้ระดับการติดเชื้อของโอกินาว่าขึ้นมาอยู่ระดับที่ 3

  อัตราการพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR ในจังหวัดอาโอโมริในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับจนถึงวันที่ 18 ตุลาคม อยู่ที่ 10.7%  ทำให้ระดับการติดเชื้อของอาโอโมริขึ้นมาอยู่ระดับที่ 4

  ประธานของคณะอนุกรรมาธิการระบุว่า หากเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจทำให้เตียงในโรงพยาบาลเกิดการขาดแคลนได้ โดยนอกเหนือจากความร่วมมือจากทางหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว การเตรียมสถานที่ให้เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วย อย่างเช่นโรงแรมเองก็สำคัญเช่นกัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201028/k10012684651000.html

30-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ตรงไป
  • まっすぐ
    massugu
    กรุณาเดินตรงไปตามถนนเส้นนี้
    この道をまっすぐ行ってください
    kono michi wo massugu itte kudasai