คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายละเอียดข่าวสาร
คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  คณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดของญี่ปุ่นกล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นได้ถึงจุดพีคสุดเมื่อสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม นับแต่นั้นมาจำนวนผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้ลดลงหรือคงที่ แต่ตอนนี้ได้เริ่มเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม

  โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มขึ้นในแถบฮอกไกโด ภูมิภาคโทโฮกุ ตอนเหนือของภูมิภาคคันโต และโอกินาว่า ซึ่งทางคณะผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่าการที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขั้นตามพื้นที่ดังกล่าว เป็นเพราะการติดเชื้อแบบกลุ่ม และการเดินทางไป-กลับจากกรุงโตเกียวที่จำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดลง

  คณะผู้เชี่ยวชาญได้เรียกร้องให้มีการแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุข ตลอดจนดำเนินการตรวจหาเชื้อในสถานที่ที่มักเกิด การติดเชื้อแบบกลุ่มขึ้น อย่างสถานบันเทิงในจังหวัดต่างๆ รวมถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อขนาดใหญ่ได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201028/k10012684581000.html

29-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ชุดนอน
  • パジャマ
    pajama