พรรคโคเมแนะให้ Go To Travel มีต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้า

พรรคโคเมแนะให้ Go To Travel มีต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
พรรคโคเมแนะให้ Go To Travel มีต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้า

  นายไซโต้ รองผู้แทนพรรคโคเม และนายทาเคอุจิ ประธานกรรมการสอบสวนทางการเมือง ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีสึกะ โยชิฮิเดะ ที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี และได้พูดคุยเกี่ยวกับมาตรการรับมือทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

  ในระหว่างการพูดคุย นายไซโต้ได้มีการเสนอแนะว่าควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้กับโครงการ "Go To Travel" ของกรุงโตเกียว เพราะกรุงโตเกียวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวช้ากว่าที่อื่นๆ ราว 2 เดือน และอย่างน้อยควรดำเนินโครงการต่อไปจนถึงช่วงวันหยุดยาว ในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

  นายกรัฐมนตรีสึกะได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวว่า อยากตัดสินใจหลังจากที่ได้พิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมเสียก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่เพราะห่วงเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ

  นายไซโต้ได้แสดงความคิดเห็นแก่ผู้สื่อข่าวว่า การดำเนินโครงการต่อไปจนถึงช่วงวันหยุดยาวในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า จะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201027/k10012683011000.html

29-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ...ที่ (จำนวนที่สั่ง)
  • 。。。つ
    ...tsu
    ขอสั่งเมนูนี้ 2 ที่
    これ、2つ、お願いします。
    kore futatsu onegai shimasu